تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب بالای سر

رویای بالای سر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید می کند . اما اگر آن شیئی  روی شما بیفتد ، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیک شما بر زمین بیفتد ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاکی از آن است که بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بالای سر , تعبیر خواب بالا سر , تعبیر خواب روی سر , خواب دیدن بالای سر , خواب دیدن بالا سر , خواب دیدن روی سر , رویای بالای سر , رویای بالا سر , رویای روی سر , تعبیر بالای سر , تعبیر بالا سر , تعبیر روی سر , خواب بالای سر , خواب بالا سر , خواب روی سر ,

   + سینا احمدی - ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد صفحه قبل ?