تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب غم

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن غم درخواب، دلیل خرمی است. اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمی است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما غمگین هستید : موفقیت شما حتمی است .

همسر شما غمگین است : موفقیت سریع در کارها

شما در یک موقعیت غمگینی بسر می برید : یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست .

دیگران باعث غم شما میشوند : یک تغییر مهم که نتیجة آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

   + سینا احمدی - ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۱۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب