دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر 

 

ازمعبران بزرگ 

 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام 

 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث 

 

تعبیر خواب خالد اصفهانی 

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین 

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی 

 

تعبیر خواب جابر مغربی 

 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس 

 

تعبیر خواب جاحظ 

 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) 

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی 

 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا 

 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

 

تعبیر خواب زیگموند فروید 

 

تعبیر خواب آنلی بیتون 

 

تعبیر خواب لیلا برایت 

 

تعبیر خواب جی اچ میلر 

 

تعبیر خواب هانس کورت 

 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری 

 

و 

 

کتاب سرزمین رویاها 

 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت 

 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب 

 

امکانات نرم افزار: 

 

1.نرم افزار برمبنای فایل chm پایه ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است 

 

2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای 

 

3.استفاده از تعبیر خواب معبران زنده  

 

4. استفاده از تعبیر خواب بزرگترین روانشناسان غربی 

 

5.استفاده از تعبیر خواب تمام ادیان الهی 

 

6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب (فارسی) در جهان  

 

7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده 

 

8. بیش از 3556 موضوع برابر یک کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد 

 

9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود 

 

10.امروز ما چهار سال است که با شمائیم 

 

ظرفیت 3.3 مگابایت 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع به همراه کتابخانه 

 

بروز شده درتاریخ 

 

1391.06.08 

 

دانلود قرآن مجید با سه ترجمه فارسی نگارش 1 

 

ظرفیت 2 مگابایت 

 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید 

 

tabir.khab@live.com

 

در ضمن کسانی که خوابی دیده اند و نتوانستند تعبیری در مورد آن پیدا

 

کنند می توانند در قسمت نظرات ثبتش نمایند و بعد از

 

چند روزجواب بگیرند.

 

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و برای مردان غیر طبیعی است و زشت. در خواب نیز همین معنی را می رساند چون اگر مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به رو می شود بی آن که جنبه مالی و مادی داشته باشد ولی اگر زنی ببیند که پستان بند بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد. تعارف پستان بند به دیگری تامین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده. اگر زنی به زنی دیگر پستان بند تعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند که در نتیجه به گیرنده پستان بند سودی اخلاقی می رسد نه مالی و چنانچه این پستان بند به مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید. پستان بند برای دختران جوان نوید عشق است ولی برای پسران جوان نامطلوب است.  کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام می دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کند. اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد. اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.