تعبیر خواب سفر در گذشته

 

بنام خدا

اگر کسی خواب ببیند که به گذشته سفر کرده ویا در زمان گذشته زندگی می کند تعبیرش آن است که به زودی با کسی یا چیزی که سالهاست برخورد نداشته بر خورد خواهد کرد مانند دیدن یک دوست دوران ابتدائی

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر 

ازمعبران بزرگ 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث 

تعبیر خواب خالد اصفهانی 

تعبیر خواب محمد بن سیرین 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب جابر مغربی 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس 

تعبیر خواب جاحظ 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب زیگموند فروید 

تعبیر خواب آنلی بیتون 

تعبیر خواب لیلا برایت 

تعبیر خواب جی اچ میلر 

تعبیر خواب هانس کورت 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری 

و 

کتاب سرزمین رویاها 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب 

امکانات نرم افزار: 

1.نرم افزار برمبنای فایل chm پایه ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است 

2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای 

3.استفاده از تعبیر خواب معبران زنده  

4. استفاده از تعبیر خواب بزرگترین روانشناسان غربی 

5.استفاده از تعبیر خواب تمام ادیان الهی 

6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب (فارسی) در جهان  

7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده 

8. بیش از 3556 موضوع برابر یک کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد 

9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود 

10.امروز ما چهار سال است که با شمائیم 

ظرفیت 3.3 مگابایت 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع به همراه کتابخانه 

بروز شده درتاریخ 

1391.06.08 

دانلود قرآن مجید با سه ترجمه فارسی نگارش 1 

ظرفیت 2 مگابایت 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید 

tabir.khab@live.com

در ضمن کسانی که خوابی دیده اند و نتوانستند تعبیری در مورد آن پیدا

کنند می توانند در قسمت نظرات ثبتش نمایند و بعد از

چند روزجواب بگیرند.

تعبیر خواب بی هوشی
تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بیماری واگیردار
تعبیر خواب بیماری
تعبیر خواب بیلیارد
تعبیر خواب بیمارستان
تعبیر خواب بیگانه
تعبیر خواب بیشه
تعبیر خواب بی دندان
تعبیر خواب بید
تعبیر خواب بیت المعمور
تعبیر خواب بی ادب بودن
تعبیر خواب بیابان
تعبیر خواب بیل
تعبیر خواب به فرزندی گرفتن
تعبیر خواب بهمن
تعبیر خواب بهار
تعبیر خواب بهشت
تعبیر خواب بو های خوش
تعبیر خواب به
تعبیر خواب بول
تعبیر خواب بوم
تعبیر خواب بوقلمون
تعبیر خواب بوق زدن
تعبیر خواب بوسه دادن
تعبیر خواب بوق
تعبیر خواب بوزینه
تعبیر خواب بوستان
تعبیر خواب بوریا
تعبیر خواب بوتیمار
تعبیر خواب بوته
تعبیر خواب بنیاد نهادن
تعبیر خواب بنفشه
تعبیر خواب بنزین
تعبیر خواب بنده
تعبیر خواب بند نهادن
تعبیر خواب بناگوش
تعبیر خواب بنّا
تعبیر خواب بنا
تعبیر خواب بلوز
تعبیر خواب بلوز
تعبیر خواب بلدرچین
تعبیر خواب بلور
تعبیر خواب بقالی
تعبیر خواب بغل
تعبیر خواب بطری
تعبیر خواب بشکه
تعبیر خواب بلبل
تعبیر خواب بط
تعبیر خواب بشقاب
تعبیر خواب بسته بندی
تعبیر خواب بستنی
تعبیر خواب بستر
تعبیر خواب بست
تعبیر خواب بسته پستی
تعبیر خواب بز کوهی
تعبیر خواب بزغاله
تعبیر خواب بساط
تعبیر خواب بز
تعبیر خواب بزاز
تعبیر خواب بریان
تعبیر خواب بره
تعبیر خواب برهنگی
تعبیر خواب برنز
تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برلیان - جواهر
تعبیر خواب برگستوان - پوشش اسب
تعبیر خواب برگ
تعبیر خواب برق
تعبیر خواب برف
تعبیر خواب برس
تعبیر خواب برزنت
تعبیر خواب برده
تعبیر خواب برچسب
تعبیر خواب بُرد
تعبیر خواب برج
تعبیر خواب بربط
تعبیر خواب برادر - داداش
تعبیر خواب بذر
تعبیر خواب برادرزاده
تعبیر خواب بدن - جسم
تعبیر خواب بدخلق
تعبیر خواب بدبختی
تعبیر خواب بخور کردن
تعبیر خواب بخشش کردن
تعبیر خواب بچه گربه
تعبیر خواب بچه شیطان
تعبیر خواب بچه
تعبیر خواب بت
تعبیر خواب ببر - حیوان
تعبیر خواب بانگ نماز -اذان
تعبیر خواب بانگ
تعبیر خواب بانک
تعبیر خواب بام
تعبیر خواب بالن
تعبیر خواب بالکن
تعبیر خواب بالش - متکا
تعبیر خواب بالا سر
تعبیر خواب بالارفتن
تعبیر خواب بال
تعبیر خواب باقلا
تعبیر خواب بافتن جامه ها
تعبیر خواب باغ وحش
تعبیر خواب باغ میوه
تعبیر خواب باغ دیدن
تعبیر خواب باطری
تعبیر خواب بازی
تعبیر خواب بازوبند
تعبیر خواب بازو
تعبیر خواب بازار
تعبیر خواب بازجویی
تعبیر خواب باز - پرنده شکاری
تعبیر خواب بارکشیدن
تعبیر خواب باربر
تعبیر خواب بارانی
تعبیر خواب باران -بارش
تعبیر خواب بار
تعبیر خواب بارانداز
تعبیر خواب بادیه
تعبیر خواب باد وزیدن
تعبیر خواب بادنجان
تعبیر خواب بادبزن
تعبیر خواب بادکنک
تعبیر خواب بادبادک
تعبیر خواب بادام -خشکبار
تعبیر خواب باد و بوران
تعبیر خواب باتلاق
تعبیر خواب باد 2
تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بیماری واگیردار
تعبیر خواب بیمارستان
تعبیر خواب بیماری
تعبیر خوای بیلیارد
تعبیر خواب بی دندان
تعبیر خواب بهشت
تعبیر خواب بیایان
تعبیر خواب بهار
تعبیر خواب بوقلمون
تعبیر خواب بوق
تعبیر خواب افلیج بیزین
تعبیر خواب بنا
تعبیر خواب بلور
تعبیر خواب بلدرچین
تعبیر خواب بلبل
تعبیر خواب بقالی
تعبیر خواب بطری
تعبیر خواب بشکه
تعبیر خواب بشقاب
تعبیر خواب بسته بستنی
تعبیر خواب بستنی
تعبیر خواب بزکوهی
تعبیر خواب بزغاله
تعبیر خواب بز
تعبیر خواب برهنه
تعبیر خواب برهنگی
تعبیر خواب بره
تعبیر خواب برنز
تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برلیان
تعبیر خواب برگ
تعبیر خواب برکه
تعبیر خواب برف
تعبیر خواب برس
تعبیر خواب برزنت
تعبیر خواب برچسب
تعبیر خواب برج مراقبت
تعبیر خواب برادرزاده
تعبیر خواب برادر
تعبیر خواب بذر
تعبیر خواب بدخلق
تعبیر خواب بدیختی
تعبیر خواب بچه گربه
تعبیر خواب بچه شیطان
تعبیر خواب بت
تعبیر خواب ببر
تعبیر خواب بانک
تعبیر خواب بالکن
تعبیر خواب بالش
تعبیر خواب بالاسر
تعبیر خواب بالارفتن
تعبیر خواب بال
تعبیر خواب بافتن
تعبیر خواب باغ وحش
تعبیر خواب باغ میوه
تعبیر خواب باغ
تعبیر خواب باطری
تعبیر خواب بازو
تعبیر خواب بازجویی
تعبیر خواب بازار
تعبیر خواب باربر
تعبیر خواب باران
تعبیر خواب بار
تعبیر خواب بادوبوران
تعبیر خواب بادکنک
تعبیر خواب بادبزن
تعبیر خواب بادبادک
تعبیرخواب بادام
تعبیرخواب باد
تعبیرخواب باتلاق
تعبیر خواب پیمان
تعبیر خواب پیک نیک
تعبیر خواب پیکان
تعبیر خواب پیغام رساندن
تعبیر خواب پیشواز
تعبیر خواب پیشخدمت
تعبیر خواب پیش بند
تعبیر خواب پیراهن
تعبیر خواب پیانو
تعبیر خواب پیاز
تعبیر خواب پهلو
تعبیر خواب پول خرد
تعبیر خواب پول تقلبی
تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پوشاک
تعبیر خواب پوست میوه
تعبیر خواب پنیر
تعبیر خواب پنجره
تعبیر خواب پنبه
تعبیر خواب پلیس
تعبیر خواب پلنگ
تعبیر خواب پلکان
تعبیر خواب پل عابرپیاده
تعبیر خواب پل
تعبیر خواب پشه
تعبیر خواب پشم
تعبیر خواب پشت بام
تعبیر خواب پس مانده غذا
تعبیر خواب پسر
تعبیر خواب پستخانه
تعبیر خواب پستچی
تعبیر خوابپزشک قانونی
تعبیر خواب پزشک
تعبیر خواب پریدن
تعبیر خواب پری دریایی
تعبیر خواب پری
تعبیر خواب پرونده
تعبیر خواب پروانه
تعبیر خواب پرواز
تعبیر خواب پرنده
تعبیر خواب پرستو
تعبیر خواب پرستاری
تعبیر خواب پرستار
تعبیر خواب پرده پرنقش ونگار
تعبیر خواب پرده
تعبیر خواب پرتگاه
تعبیر خواب پر
تعبیر خواب پدرمقدس
تعبیر خواب پدرروحانی
تعبیر خواب پدرخوانده
تعبیر خواب پدربزرگ یا مادربزرگ
تعبیر خواب پدر
تعبیر خواب پخت وپز
تعبیر خواب پختن گوشت
تعبیر خواب پتو
تعبیر خواب پاییز
تعبیر خواب پانسمان
تعبیر خواب پالتو
تعبیر خواب پاکت نامه
تعبیر خواب پاسبان
تعبیر خواب پارو
تعبیر خواب پارک
تعبیر خواب پارچه مخمل
تعبیر خواب پارچه گلدار
تعبیر خواب پارچه
تعبیر خواب پارچ
تعبیر خواب پادو
تعبیر خواب پادشاه
تعبیر خواب پا
تعبیر خواب تیمارستان
تعبیر خواب تیغ گیاهان
تعبیر خواب تیغ
تعبیر خواب تیروکمان
تعبیر خواب تیراندازی
تعبیر خواب تیر
تعبیر خواب تهوع
تعبیر خواب توله سگ
تعبیر خواب تورماهیگیری
تعبیر خواب تورلباس عروس
تعبیر خواب توت فرنگی
تعبیر خواب توت سفید
تعبیر خواب توپ جنگی
تعبیر خواب تنومند
تعبیر خواب تنفر
تعبیر خواب تندر
تعبیر خواب تندباد
تعبیر خواب تنبل
تعبیر خواب تنباکو
تعبیر خواب تمشک
تعبیر خواب تمساح
تعبیر خواب تمبرپستی
تعبیر خواب تله موش صحرایی
تعبیر خواب تله حشرات
تعبیر خواب تله موش
تعبیر خواب تله
تعبیر خواب تلمبه
تعبیر خواب تلگراف
تعبیر خواب تلفن
تعبیر خواب تلسکوپ
تعبیر خواب تگرگ
تعبیر خواب تکمیل کردن
تعبیر خواب تقویم
تعبیر خواب تقاضای پرداخت بدهی
تعبیر خواب تفنگ شکاری
تعبیر خواب تف کردن
تعبیر خواب تصادف
تعبیر خواب تشکچه
تعبیر خواب تشک
تعبیر خواب ترک کردن
تعبیر خواب ترشی
تعبیر خواب ترس
تعبیر خواب تربچه
تعبیر خواب تراشیدن موی سر
تعبیر خواب تدفین
تعبیر خواب تخم مرغ
تعبیر خواب تخته سیاه
تعبیر خواب تخت سلطنت
تعبیر خواب تپه
تعبیر خواب تپانچه
تعبیر خواب تبعید
تعبیر خواب تبر
تعبیر خواب تب
تعبیر خواب تانکر
تعبیر خواب تانک
تعبیر خواب تاکسی
تعبیر خواب تاریکی
تعبیر خواب تارعنکبوت
تعبیر خواب تار
تعبیر خواب تاج گل
تعبیر خواب تاج خروس
تعبیر خواب تاج
تعبیر خواب تئاتر

نرم افزار تعبیر خواب - تعبیر خواب کامل - بهترین تعبیر خواب - همه چیز در مورد خواب - خوابهای واقعی - قویترین نرم افزار - جدیدترین نرم افزار - بهترین برنامه - بروز - جدیدترین نگارش - بروزترین برنامه - برنامه فارسی - نرم افزار فارسی - تعبیر یوزارسیف - تاویل خواب - تاویل خواب یوزارسیف - خوابها - رویاها -تعبیر ها - برنامه کامپیوتر - تعبیر خواب رایانه - دانلود تعبیر خواب برای رایانه - بهترین برنامه فارسی - جدیدترین تعبیر خواب - تعبیر خواب امروزی - تعبیر خواب عصر جدید -خوابهای امروزی - تاویل خواب 2012 - بهترین برنامه فارسی

/ 5 نظر / 306 بازدید
محمد

تو خواب دیدم قصاب شدم میرم اونایی که گوسفند دارن اول سر صاحبشونو می برم بعد سر گوسفند را میبرم

تعبیر خواب کمد چوبی

جهان

با سلام 1. خواب دیدم از پست بامی که فردی چاق در پایین هی اسرار بر پایین امدنم میکرد و من ابزار لازم جهت پایین امدن را نداشتم و پله شکسته بود و بر پشت بام همسایه رفتم و بر روی کوهی ماسه پریدم که دقیق پایین نیامدم. 2. خواب دیدم زنی چاق را دنبال میکنم و هر کجا میرود با من صحبت کرده ولی باب دوستی را باز نمیکند

حامد

افتادن سگ در چاه

یسنا

سلام خواب دیدم ب گذشته رفتم(زمانی ک ساواک وجود داشت تو ایران)بعد اونجا ی نفر بود ب اسم فریبز فرسو داشت از دست ساواک فرار میکرد منم بهش کمک کردم ک فرار کنه ولی بعد خودم بخاطر فراری دادن اون دستگیر شدم! شب ک تو زندان خوابیدم خواب دیدم همون کسی ک نجاتش دادم(فریبرز)ب خوابم اومده(در واقع خواب دیدم بعد توی اون خوابم خوابیده بودم و خواب دیدم ک فریبرز ب خوابم اومده)تو خواب بهم گفت ک لطفمو جبران میکنه و و بهم گفت تو الان خوابی و وقتی ب دوره ی خودت برگردی من کسیو میفرستم دنبالت ب اسمه... دیگه از خواب بیدار شدم اسم اون فرد رو هم یادم نمیومد!!! لطفن اگه میشه تعبیرشو بگین؟! درضمن من قبل از خوابم ن فیلم و کتابه خاصی خونده بودم ن زیاد شام خورده بودم ک بخواین بگین بخاطر این چیزا چنین خوابی دیدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!