دالود تعبیر خواب جامع

 

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر 

ازمعبران بزرگ 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث 

تعبیر خواب خالد اصفهانی 

تعبیر خواب محمد بن سیرین 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب جابر مغربی 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس 

تعبیر خواب جاحظ 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب زیگموند فروید 

تعبیر خواب آنلی بیتون 

تعبیر خواب لیلا برایت 

تعبیر خواب جی اچ میلر 

تعبیر خواب هانس کورت 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری 

و 

کتاب سرزمین رویاها 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب 

امکانات نرم افزار: 

1.نرم افزار برمبنای فایل chm پایه ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است 

2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای 

3.استفاده از تعبیر خواب معبران زنده  

4. استفاده از تعبیر خواب بزرگترین روانشناسان غربی 

5.استفاده از تعبیر خواب تمام ادیان الهی 

6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب (فارسی) در جهان  

7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده 

8. بیش از 3556 موضوع برابر یک کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد 

9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود 

10.امروز ما چهار سال است که با شمائیم 

ظرفیت 3.3 مگابایت 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع به همراه کتابخانه 

بروز شده درتاریخ 

1391.06.08 

دانلود قرآن مجید با سه ترجمه فارسی نگارش 1 

ظرفیت 2 مگابایت 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید 

tabir.khab@live.com

در ضمن کسانی که خوابی دیده اند و نتوانستند تعبیری در مورد آن پیدا

کنند می توانند در قسمت نظرات ثبتش نمایند و بعد از

چند روزجواب بگیرند.

 

تعبیر خواب ایوان
تعبیر خواب ایستگاه قطار
تعبیر خواب ایراز - شلوار
تعبیر خواب انگور
تعبیر خواب انگشتوانه
تعبیر خواب انگشتری
تعبیر خواب انگشتان
تعبیر خواب انگبین - عسل
تعبیر خواب انگشت
تعبیر خواب انفجار
تعبیر خواب اندامها
تعبیر خواب انجیل
تعبیر خواب انجیر - میوه
تعبیر خواب انتقام
تعبیر خواب انتخابات
تعبیر خواب انار - میوه
تعبیر خواب املت
تعبیر خواب امرود - گلابی
تعبیر خواب امداد
تعبیر خواب امتحان -درس
تعبیر خواب امامت کردن
تعبیر خواب الوار
تعبیر خواب النگو
تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب الکوثر
تعبیر خواب الکل
تعبیر خواب الکتریسیته
تعبیر خواب الانشراح
تعبیر خواب الانسان
تعبیر خواب الاانبیاء
تعبیر خواب الاغ - حیوان
تعبیر خواب الاعراف
تعبیر خواب الاخلاص
تعبیر خواب الاحقاف
تعبیر خواب الاحزاب
تعبیر خواب اقیانوس 2
تعبیر خواب اقامتگاه
تعبیر خواب افیون
تعبیر خواب افلیج - فلج
تعبیر خواب افسون
تعبیر خواب افعی
تعبیر خواب افسرده
تعبیر خواب افتادن
تعبیر خواب افتادن درآب
تعبیر خواب اعلامیه
تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعداد
تعبیر خواب اعتبار
تعبیر خواب اظهار عشق
تعبیر خواب اصلاح صورت
تعبیر خواب اصلاح صورت
تعبیر خواب اشک - چشم
تعبیر خواب اشتها داشتن
تعبیر خواب شتر مرغ
تعبیر خواب اسید
تعبیر خواب اشتر -- شتر
تعبیر خواب اسلحه - سلاح
تعبیر خواب اسکله - کشتی
تعبیر خواب اسکیت
تعبیر خواب اسکلت
تعبیر خواب اسفناج - سبزی
تعبیر خواب اسفنج
تعبیر خواب اسطرلاب
تعبیر خواب اسرافیل
تعبیر استوانه
تعبیر خواب استغفار
تعبیر خواب استعفاء
تعبیر خواب استخوان - بدن
تعبیر خواب استر - قاطر
تعبیر خواب استخر -آب
تعبیر خواب استخدام
تعبیر خواب حمام کردن
تعبیر خواب حمام رفتن
تعبیر خواب استحمام
تعبیر خواب اسپندان
تعبیر خواب اسپند
تعبیر خواب اسباب سفر
تعبیر خواب اسب بازی
تعبیر خواب اسب - حیوان
تعبیر خواب اسارتگاه
تعبیر خواب اسارت
تعبیر خواب اژدها
تعبیر خواب ازدواج - تاهل
تعبیر خواب از دست دادن تعادل
تعبیر خواب اره
تعبیر خواب ارگ
تعبیر خواب ارواح - روح
تعبیر خواب ارکستر
تعبیر خواب ارقام
تعبیر خواب ارزن - دانه
تعبیر خواب ارزانی
تعبیر خواب خواب اردو
تعبیر خواب ارث - میراث
تعبیر خواب اذیت و آزار
تعبیر خواب اذان
تعبیر خواب ادرار کردن - ادرار
تعبیر خواب احضار ارواح
تعبیر خواب احتضار
تعبیر خواب اجداد
تعبیر خواب اجاق گاز
تعبیر خواب ارتقاء
تعبیر خواب اتومبیل
تعبیر خواب اتو کردن
تعبیر خواب اتاق
تعبیر خواب ابلیس - شیطان
تعبیر خواب ابزار جراحی
تعبیر خواب اتوبوس
تعبیر خواب ابریشم -پارچه
تعبیر خواب ابروها
تعبیر خواب ابزار
تعبیر خواب ابراهیم
تعبیر خواب ابر -آسمان
تعبیرخواب ایوان
تعبیرخواب انگور
تعبیرخواب انگشت
تعبیرخواب انفجار
تعبیرخواب انجیل
تعبیرخواب انتقام
تعبیرخواب انتخابات
تعبیرخواب انار
تعبیر خواب املت
تعبیرخواب امداد
تعبیر خواب الوار
تعبیرخواب النگو
تعبیرخواب الماس
تعبیر خواب الکتریسیته
تعبیر خواب الک
تعبیر خواب الاغ
تعبیر خواب اقیانوس
تعبیر خواب اقامتگاه
تعبیر خواب افلیج
تعبیر خواب افعی
تعبیر خواب اعلامیه
تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعداد
تعبیر خواب اعتبار
تعبیر خواب اظهار عشق
تعبیر خواب اصلاح موی سر
تعبیر خواب اصلاح صورت
تعبیر خواب اشک
تعبیر خواب اسلحه
تعبیر خواب اسید
تعبیر خواب اسکیت
تعبیر خواب اسکلت مرگ
تعبیر خواب اسکله
تعبیر خواب اسکلت
تعبیر خواب اسفنج
تعبیر خواب استعفا
تعبیر خواب استخوان
تعبیر خواب استخوان
تعبیر خواب استخدام
تعبیر خواب استحمام
تعبیر خواب اسب
تعبیر خواب اسارتگاه
تعبیر خواب اسارت
نعبیر خواب اژدها
تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور دیگر
تعبیر خواب ازدواج
تعبیر خواب از دست دادن تعادل
تعبیر خواب اره
تعبیر خواب ارواح
تعبیر خواب ارگ
تعبیر خواب ارکستر
تعبیر خواب ارقام
تعبیر خواب ارقام
تعبیر خواب اردوی کار
تعبیر خواب اردو
تعبیر خواب ارث
تعبیر خواب ارتقا
تعبیر خواب اذیت و آزار
تعبیر خواب احتضار
تعبیر خواب احضار ارواح
تعبیر خواب اجاق
تعبیر خواب اتومبیل
تعبیر خواب اتو کردن
تعبیر خواب اتوبوس
تعبیر خواب ابلیس (شیطان)
تعبیر خواب ابزار
تعبیر خواب ابزار جراحی
تعبیر خواب ابریشم
تعبیر خواب ابرو
تعبیر خواب ابر

 

 

 

 

 

 

نرم افزار تعبیر خواب - تعبیر خواب کامل - بهترین تعبیر خواب - همه چیز در مورد خواب - خوابهای واقعی - قویترین نرم افزار - جدیدترین نرم افزار - بهترین برنامه - بروز - جدیدترین نگارش - بروزترین برنامه - برنامه فارسی - نرم افزار فارسی - تعبیر یوزارسیف - تاویل خواب - تاویل خواب یوزارسیف - خوابها - رویاها -تعبیر ها - برنامه کامپیوتر - تعبیر خواب رایانه - دانلود تعبیر خواب برای رایانه - بهترین برنامه فارسی - جدیدترین تعبیر خواب - تعبیر خواب امروزی - تعبیر خواب عصر جدید -خوابهای امروزی - تاویل خواب 2012 - بهترین برنامه فارسی

/ 17 نظر / 85 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

سلام من در خواب دیدم در کنار کلبه باغمان همین طوری زمین کندم وبه کوزه طلا رسیدم من این خواب رو 5 بار در فاصله 2روز یکبار دیدم اصلا هم به فکر اون خواب نبودم ما هم واقعا این کلبه باغ هم داریم که از نسل های کذشته به ما رسیده میخواستم ببینم آیا در کنار کلبه باغمان در زیر خاک طلا است. با تشکر

mohsen

یک شب بعد از مراسم خواستگاری خواب دیدم یک گربه که به دستهایش دوتا چنگال غذاخوری بزرگ بسته شده بود بطرفم آمد و همدیگر را گرفته بودیم هر بار که به من چنگ می خواست بزنه من جا خالی می دادم دو بار با فشار زیاد سعی کردم که پرتش کنم اما نتونستم برای بار سوم که می خواستم پرتش کنم ساعت هفت صبح شده بود و ساعت زنگ زد و بیدار شدم . اگر تعبیر آنرا بفرمائید ممنوننتان می شوم

mohsen

با سلام ممنون از وقتی که برای دوستان می گذارید.من کلا خواب زیاد می بینم یک شب خواب دیدم وارد یک سالن شدم در آن سالن میزهای بود که روی هر میز یک جنازه بود و اقوام جناره داشتن جنازه را به شخص پشت میز می فروختند. آیا تعبیر خاصی دارد

حامد

سلام: من امشب در خواب دیدم که با سفید کننده همه جای صورتم میزن و کلا یک بسته به صورتم سفید کننده زدم رنگ سفید کننده هم صورتی خیلی کم رنگ بود که بازدن به صورتم سفید می شد خواستم ببینم تعبیر خوابم چیه با تشکر خدا قوت.

مرتضی

سلام من دیشب خواب دیدم که با دسته تیغ داشتم ژا زلفیامو مرتب می کردم که قسمتی از ریش هامو زدم یکی از دوستامو دیدم که خیلی تعریفم می کرد ضمنا من اصلا از تیغ استفاده نمی کنم

رضا

خواب اول: من جمعیتی از سگ و گربه هائی رو دیدم که همدیگه رو خفه و لت و پار کرده بودن و همه مرده بودن بجز یک یا دو گربه نیمه جان. سگان گربه ها رو گاز گرفته بودن که دندون های اونا در بدن گربه های مرده جا مونده بود. گربه بیجان کمی به سمت من حمله ور شد ولی نتونست آسیبی برسونه و در رفت. ((((بعد خواب صدقه دادم)))) خواب دوم: من در خواب دیدم که پسرم رو زنده به گور میکردم و به اون دلداری میدادم که اونجائی که میره دیگه ما نیستیم. ((((بعد خواب صدقه دادم)))) شما یکبار هم زحمت تعبیر خواب منو کشیده بودین . ممنون میشم اگه این بار هم این لطف رو بکنید. خیلی خیلی ممنون

رضا

من در خواب دیدم که در یک مسجد شناخته شده اهل تسنن، گروهی از مردم شیعه (بعض ها رو میشناختم) در ساعت هشت و نیم صبح همه به صف شده بودند و نماز مغرب و عشا بجا می آوردن. که من در خواب به دلیل اینکه بدون وضو بودم به آنها ملحق نشدم. ممنون میشم اگر خواب منو تعبیر کنین.

شیما

با سلام. من چندین بار تا حالا برام پیش اومده که خواب دیدم زلزله اومده و تو خواب خیلی ترسیدم و ناراحت شدم و گریه کردم.دیشبم باز خواب دیدم تازه خونمونم خراب شد اومد پایین.میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ممنون

رامین

سلام. خیلی وقتها خواب می بینم کمی از زمین فاصله گرفتم و با سرعت در حال حرکتم. بدون ماشین و یا وسیله دیکه. انکار که سریع بودن و فاصله کرفتن از زمین در این خوابها می خواد چیزی به من بگند.

ابراهیم

سلام دو تا خواب دیدم ممنون می شم تعبیر بفرمائید. 1- خواب دیدم که مهران مدیری با یک خانم و آقا آمدن مغازه قدیم فرش فروشیمان که فرش بخرند یک فرش را انتحاب کردند برادرم قیمت 700000 تومان داد منتها من اون فرش را با یک فرش قشنگ دیگه اشتبا گرفته بودم و اعتراض کردم که این فرش گرون تر هست و از پدرم نظر خواستم اون هم 2000000 تومان قیمت داد . بعد دیدم پدرم رفت روی پل جلوی مغازه ادرار کرد و سپس شروع به راه رفتن کرد به جاهای دیگری که دقیقا یادم نیست من هم همراهش بودم(چون پدرم کم بینا هست و فقط یک چشمش دید کمی دارد).بعد از آن در یک مسیر دیگری برادرم را دیدم که ظاهرا خرید کرده بود و چندتا پلاستیک دستش بود . ازش احوالش را پرسیدم گفت که آلزایمر دارد و من اون را گرفتم و نشستم و از شدت ناراحتی گریه کردم طوری که با همان حال ناراحتی بیدار شدم 2- خواب دیدم که در محل کارم یکی از همکارانم یک سیمی کشیده و با لحن دوستانه به من میگه مواظب باش به این سیم نخوری