تعبیر خواب سر بریدن

تو خواب دیدم قصاب شدم میرم اونایی که گوسفند دارن اول سر صاحبشونو می برم بعد سر گوسفند را میبرم

شما بسیار علاقه دارید به کسانی که با دیده احترام به شما می نگرند.بخشش ومهربانی کنید

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر 

 

ازمعبران بزرگ 

 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام 

 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث 

 

تعبیر خواب خالد اصفهانی 

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین 

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی 

 

تعبیر خواب جابر مغربی 

 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس 

 

تعبیر خواب جاحظ 

 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) 

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی 

 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا 

 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

 

تعبیر خواب زیگموند فروید 

 

تعبیر خواب آنلی بیتون 

 

تعبیر خواب لیلا برایت 

 

تعبیر خواب جی اچ میلر 

 

تعبیر خواب هانس کورت 

 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری 

 

و 

 

کتاب سرزمین رویاها 

 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت 

 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب 

 

امکانات نرم افزار: 

 

1.نرم افزار برمبنای فایل chm پایه ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است 

 

2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای 

 

3.استفاده از تعبیر خواب معبران زنده  

 

4. استفاده از تعبیر خواب بزرگترین روانشناسان غربی 

 

5.استفاده از تعبیر خواب تمام ادیان الهی 

 

6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب (فارسی) در جهان  

 

7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده 

 

8. بیش از 3556 موضوع برابر یک کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد 

 

9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود 

 

10.امروز ما چهار سال است که با شمائیم 

 

ظرفیت 3.3 مگابایت 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع به همراه کتابخانه 

 

بروز شده درتاریخ 

 

1391.06.08 

 

دانلود قرآن مجید با سه ترجمه فارسی نگارش 1 

 

ظرفیت 2 مگابایت 

 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید 

 

tabir.khab@live.com

 

در ضمن کسانی که خوابی دیده اند و نتوانستند تعبیری در مورد آن پیدا

 

کنند می توانند در قسمت نظرات ثبتش نمایند و بعد از

 

چند روزجواب بگیرند.

تعبیر خواب ثروت
تعبیر خواب ثبت کردن
تعبیر خواب ثبت اختراع
تعبیر خواب جیرجیرک
تعبیر خواب جیب بر
تعبیر خواب جیب
تعبیر خواب جهیزیه
تعبیر خواب جهنم
تعبیر خواب جوهر
تعبیر خواب جوش
تعبیر خواب جوراب ساقه بلند
تعبیر خواب جوجه تیغی
تعبیر خواب جوجه
تعبیر خواب جواهر
تعبیر خواب جو
تعبیر خواب جنگل
تعبیر خواب جنگ
تعبیر خواب جن
تعبیر خواب جمجمه
تعبیر خواب جلسه
تعبیر خواب جلادادن
تعبیر خواب جغد
تعبیر خواب جغجغه
تعبیر خواب جعفری
تعبیر خواب جعبه
تعبیر خواب جشنواره
تعبیر خواب جشن تولد
تعبیر خواب جشن
تعبیر خواب جسدسوخته
تعبیر خواب جسد
تعبیر خواب جست وخیز
تعبیر خواب جزیره
تعبیر خواب جریمه
تعبیر خواب جرثقیل
تعبیر خواب جراحت
تعبیر خواب جراح
تعبیر خواب جذام
تعبیر خواب جدایی
تعبیر خواب جایزه
تعبیر خواب جام
تعبیر خواب جاسوس
تعبیر خواب جاروکردن
تعبیر خواب جاروب
تعبیر خواب جارچی
تعبیر خواب جاده
تعبیر خواب جادو
تعبیر خواب چیدن علف هزز
تعبیر خواب چهره
تعبیر خواب چهار راه
تعبیر خواب چوپان
تعبیر خواب چوبه دار
تعبیر خواب چوب زیر بغل
تعبیر خواب چوبدستی
تعبیر خواب چوب حراج
تعبیر خواب چوب جنگلی
تعبیر خواب چوب پنبه
تعبیر خواب چوب بست
تعبیر خواب چنگک
تعبیر خواب چوب
تعبیر خواب چنگال
تعبیر خواب چنگ
تعبیر خواب چمنزار
تعبیر خواب چمن
تعبیر خواب چمدان
تعبیر خواب چلاق
تعبیر خواب چماق
تعبیر خواب چکمه
تعبیر خواب چکش
تعبیر خواب چکاوک
تعبیر خواب چک
تعبیر خواب چغندر
تعبیر خواب چشمه
تعبیر خواب چشم پزشک
تعبیر خواب چشم بندی
تعبیر خواب چشم بستن
تعبیر خواب چشم
تعبیر خواب چرم بز
تعبیر خواب چرم
تعبیر خواب چرخ
تعبیر خواب چراغ نفتی
تعبیر خواب چراغ گازی
تعبیر خواب چتر آفتابی
تعبیر خواب چتر
تعبیر خواب چای
تعبیر خواب چاه
تعبیر خواب چاله
تعبیر خواب چاقی
تعبیر خواب چاقوی دوسر
تعبیر خواب چاقوتیزکن
تعبیر خواب چاقو
تعبیر خواب چارقد
تعبیر خواب چادر
تعبیر خواب چایخانه
تعبیر خواب حوض ماهی
تعبیر خواب حوض
تعبیر خواب حوا
تعبیر خواب حمایل نظامی
تعبیر خواب حمام بخار
تعبیر خواب حمام
تعبیر خواب حلقه عروسی
تعبیر خواب حلقه
تعبیر خواب حلزون
تعبیر خواب حفره
تعبیر خواب حضرت داوود(ع)
تعبیر خواب حصیر بافی
تعبیر خواب حصیر
تعبیر خواب حصبه
تعبیر خواب حشره کش
تعبیر خواب حشرات موذی
تعبیر خواب حشرات
تعبیر خواب حرم
تعبیر خواب حراج
تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب خیس شدن
تعبیر خواب خیاط
تعبیر خواب خیار
تعبیر خواب خیابان
تعبیر خواب خون
تعبیر خواب خوک
تعبیر خواب خوره
تعبیر خواب خورشید
تعبیر خواب حودکشی
تعبیر خواب خواهر ناتنی
تعبیر خواب خواهر زاده
تعبیر خواب خنده
تعبیر خواب خمیازه
تعبیر خواب خلال دندان
تعبیر خواب خفگی
تعبیر خواب خفاش
تعبیر خواب خط کش
تعبیر خواب خطر
تعبیر خواب خشم
تعبیر خواب خشکسالی
تعبیر خواب خشخاش
تعبیر خواب خسوف
تعبیر خواب خزه
تعبیر خواب خز
تعبیر خواب خروس جنگی
تعبیر خواب خروس
تعبیر خواب خرمن
تعبیر خواب خرما
تعبیر خواب خرگوش صحرایی
تعبیر خواب خرگوش
تعبیر خواب خرطوم فیل
تعبیر خواب خرس قطبی
تعبیر خواب خرس
تعبیر خواب خرچنگ
تعبیر خواب خرابه
تعبیر خواب خر
تعبیر خواب خدمتکار
تعبیر خواب خبر چین
تعبیر خواب خبر
تعبیر خواب خانه
تعبیر خواب خامه
تعبیر خواب خاله
تعبیر خواب خال خوبی
تعبیر خواب خال سیاه
تعبیر خواب خاک کوزه گری
تعبیر خواب خاکستر
تعبیر خواب خاکسپاری
تعبیر خواب خاک انداز
تعبیر خواب خاک اره
تعبیر خواب خاک
تعبیر خواب دیوانگی
تعبیر خواب دیوار
تعبیر خواب دیگ بخار
تعبیر خواب دیگ
تعبیر خواب دهنه اسب
تعبیر خواب دوقلو
تعبیر خواب دوغ
تعبیر خواب دوست داشتن
تعبیر خواب دوست
تعبیر خواب دوربین
تعبیر خواب دوده
تعبیر خواب دودکش
تعبیر خواب دود
تعبیر خواب دوچرخه
تعبیر خواب دندان پزشک
تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دمپایی
تعبیر خواب دم
تعبیر خواب دلفین
تعبیر خواب دلقک
تعبیر خواب دکمه سردست
تعبیر خواب دکمه
تعبیر خواب دکتر
تعبیر خواب دکان
تعبیر خواب دعا
تعبیر خواب دشت
تعبیر خواب دسته گل
تعبیر خواب دستمال سفره
تعبیر خواب دستمال
تعبیر خواب دستکش
تعبیر خواب دست دادن
تعبیر خواب دست
تعبیر خواب دست پرمو
تعبیر خواب دزد دریایی
تعبیر خواب دزد
تعبیر خواب دریاچه
تعبیر خواب دریا نورد
تعبیر خواب دریا
تعبیر خواب دره
تعبیر خواب درو
تعبیر خواب درمانگاه
تعبیر خواب درشکه
تعبیر خواب درزدن
تعبیر خواب درد
تعبیر خواب درخت گردو
تعبیر خواب درخت بید
تعبیر خواب درخت بلوط
تعبیر خواب درخت
تعبیر خواب در آغوش گرفتن
تعبیر خواب در
تعبیر خواب دختر ناتنی
تعبیر خواب دختر
تعبیر خواب دبیرستان
تعبیر خواب دانشگاه
تعبیر خواب دانشکده
تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دام
تعبیر خواب داس
تعبیر خواب دارو
تعبیر خواب دارایی
تعبیر خواب ذره بین
تعبیر خواب ذرت پخته
تعبیر خواب ذرت
تعبیر خواب ذکر
تعبیر خواب رود
تعبیر خواب روح
تعبیر خواب رژگونه
تعبیر خواب رعدوبرق
تعبیر خواب رفیق
تعبیر خواب رقابت
تعبیر خواب رقص
تعبیر خواب رقص آرام
تعبیر خواب رقص گروهی
تعبیر خواب رماتیسم
تعبیر خواب رنگین کمان
تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب ریل راه آهن
تعبیر خواب ریش
تعبیر خواب روغن
تعبیر خواب روستا
تعبیر خواب روزقیامت
تعبیر خواب روزنامه
تعبیر خواب روزرستاخیز
تعبیر خواب روز تعطیل
تعبیر خواب روز
تعبیر خواب روده
تعبیر خواب روتختی
تعبیر خواب روسری
تعبیر خواب راه رفتن در خواب
تعبیر خواب رای دادن
تعبیر خواب رئیس
تعبیر خواب ران
تعبیر خواب راانندگی
تعبیر خواب راه
تعبیر خواب را آهن
تعبیر خواب ربا خوار
تعبیر خواب رتیل
تعبیر خواب راکت
تعبیر خواب سرباز
تعبیر خواب سربریدن
تعبیر خواب سرخک
تعبیر خواب سرخوردن
تعبیر خواب سرشیر
تعبیر خواب سرطان
تعبیر خواب سرفه
تعبیر خواب سرقت
تعبیر خواب سرکه
تعبیر خواب سرما
تعبیر خواب سرمازدگی
تعبیر خواب سرو
تعبیر خواب سرهنگ
تعبیر خواب سطل
تعبیر خواب سرایدار
تعبیر خواب سر
تعبیر خواب ساحر
تعبیر خواب ساختمان
تعبیر خواب سفر به خارج
تعبیر خواب سقط جنین
تعبیر خواب سقوط
تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسیس
تعبیر خواب سوگند
تعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب سه قلو
تعبیر خواب سیاره
تعبیر خواب سیاه سرفه
تعبیر خواب سیب
تعبیر خواب سیب زمینی
تعبیر خواب سیر
تعبیر خواب سیرابی
تعبیر خواب سیل
تعبیر خواب سیم
تعبیر خواب سینه ریز
تعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب سوختن یا آب جوش
تعبیر خواب سوپ
تعبیر خواب سکه
تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سل
تعبیر خواب سلول
تعبیر خواب سنبل
تعبیر خواب سنتور
تعبیر خواب سنجاب
تعبیر خواب سنجاق
تعبیر خواب سنجاقک
تعبیر خواب سند
تعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب سنگر
تعبیر خواب سنگ مرمر
تعبیر خواب سوارکار
تعبیر خواب سینی
تعبیر خواب ستایش
تعبیر خواب ستاره
تعبیر خواب سبیل
تعبیر خواب سبزیجات
تعبیر خواب سبزه
تعبیر خواب سبد
تعبیر خواب سال نو
تعبیر خواب سالاد
تعبیر خواب ساق پا
تعبیر خواب ساعت مچی
تعبیر خواب ساعت
تعبیر خواب ساس
تعبیر خوب سارق
تعبیر خواب ساتور
تعبیر خواب ژاله
تعبیر خواب ژله

 

نرم افزار تعبیر خواب - تعبیر خواب کامل - بهترین تعبیر خواب - همه چیز در مورد خواب - خوابهای واقعی - قویترین نرم افزار - جدیدترین نرم افزار - بهترین برنامه - بروز - جدیدترین نگارش - بروزترین برنامه - برنامه فارسی - نرم افزار فارسی - تعبیر یوزارسیف - تاویل خواب - تاویل خواب یوزارسیف - خوابها - رویاها -تعبیر ها - برنامه کامپیوتر - تعبیر خواب رایانه - دانلود تعبیر خواب برای رایانه - بهترین برنامه فارسی - جدیدترین تعبیر خواب - تعبیر خواب امروزی - تعبیر خواب عصر جدید -خوابهای امروزی - تاویل خواب 2012 - بهترین برنامه فارسی

 

 

/ 5 نظر / 187 بازدید
مجید مرشدطلب

من در خواب قاب عکس نقاشی چهره 2 ائمه را دیدم و در به آنها سلام دادم. میخاستم بدونم تعبیرش چیه. با تشکر

محمد رضش

من خواب دیدم که موهایم تنک و کم بشت شده ولی نریخته کاملا سرم مو داشت ولی کم بشت و خیلی زشت و سرمهم دانه های ریز و زشتی زده بود.و بوست سرم هم همانند بیرهای 100 ساله بود .لطفا اگر مقدور است تعبیر را بگویید.

muhamad

عدد یک میلیون گم کردن موبایل

حبیب

سلام ، در خواب دیدم که به محل کار قبلی ام رفته ام ( تصفیه حساب کرده بودم !) اما یک روحانی پیشم آمد و پیشنهاد کار دیگر و بهتری به من داد که برای کار به آنجا بروم .لطفا اگر امکانش هست تعبیرش را بگویید .

سلام.درخواب دیدم که یک فرد اشنایی که چندماه است مرده است ب خوابم امده ومیخواهد من راهمراه خودش ببرد درتعبیر خوابهاب جواب درستی نرسیده ام اگر امکانش هست تعبیرش رابگویید.